До края на този курс ще можете да:

  • Обобщете състоянието на епидемията от ХИВ в света.
  • Опишете имунните механизми, които се борят с вируса и как ХИВ успява да ги заобиколи.
  • Представете изключителни индивиди, които контролират инфекцията и животински модели на спонтанна защита.
  • Получете информация за вирусните резервоари и състоянието на знанията за контрола след третиране.
  • Обяснете клиничното управление на HIV инфекцията
  • Обсъдете бъдещите перспективи за лечение и превенция.

Описание

От началото на епидемията ХИВ е заразил повече от 79 милиона души и е причинил повече от 36 милиона смъртни случая. Днес репликацията на ХИВ може да бъде ефективно контролирана чрез антиретровирусно лечение. Смъртните случаи, свързани със СПИН, са намалели наполовина от 2010 г. насам. ХИВ инфекцията обаче остава основен глобален здравен проблем. Една трета от хората, живеещи с ХИВ, нямат достъп до антиретровирусно лечение. Освен това понастоящем няма лечение за ХИВ и антиретровирусното лечение трябва да бъде...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Search Console: пълното ръководство - Управлявайте SEO