Тъй като всяка HR ситуация е различна, често се чудите: откъде да започнете, с кого да се свържете, в какъв срок, какви документи да попълните и т.н. Ами ако всички тези въпроси бяха просто лош спомен?

Овладейте правилата, осигурете и формализирайте вашите процедури

Управляващият персонал ACTIV ви дава глобален поглед върху ситуацията, за да улесните ежедневието ви: практичните документални листове, съчетани с интерактивните процедури на инструмента Lumio, ви позволяват да реагирате по подходящ начин на всяка HR ситуация и да формализирате свързаните с тях процедури. Бързо получавате отговорите, адаптирани към вашата ситуация.

Конкретно, за всеки предмет на управление на персонала, ACTIV за управление на персонала предоставя цялата регулаторна информация на ясен език, за да се разбере напълно темата. Решението отива по-далеч чрез разширяване на подкрепата във фазата на внедряване с интерактивни процедури Lumio, които отчитат спецификата на ситуацията (защитен или не служител, вид договор, старшинство, размер на компанията и т.н.). Разбира се, когато е необходим формализъм, персонализираните документи се генерират автоматично.

Управляващ персонал ACTIV ви предоставя и колективен договор и накрая място за съхранение, което централизира информацията за служителите, както и процедурите и