За да разбере по-добре пазара на труда в кибернетичното пространство, ANSSI стартира Обсерватория на професиите по киберсигурност. В рамките на тази рамка и в партньорство с Afpa, агенцията публикува проучване за „Профили за киберсигурност“, за да разбере по-добре предизвикателствата, пред които са изправени професионалистите и наемателите. Проучването разкрива тенденциите в цифрите за типични профили, обучение, опит, набиране, възнаграждение и изпълнение на работното място.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Фирма: служителите вече няма да могат да носят домашни маски