Какво е ежедневието на лекари, акушерки, зъболекари, фармацевти, физиотерапевти, медицински сестри и медицински сестри? Какви изследвания трябва да направите, за да работите в лаборатория? Какви работни места мога да върша, за да се грижа за хората с увреждания?

Целта на този курс е да представи света на здравето, разнообразието от неговите професии и обучението. Благодарение на приноса на повече от 20 специалисти и учители, той ще се опита да отговори на вашите въпроси относно професиите и обучението в здравеопазването.

MOOC „Mon Métier de la Santé“ е част от набор от допълващи се MOOC за ориентация, наречен ProjetSUP. Съдържанието, представено в този курс, е създадено от образователни екипи от висшето образование в партньорство с Onisep. Следователно можете да сте сигурни, че съдържанието е надеждно, създадено от експерти в областта.