Системата Pro-A дава възможност по-специално да се подготви чрез обучение или чрез VAE сертификат, включен в списъка на разширено споразумение за бранш, който отчита критериите за силна промяна в дейността и риска от остаряване на уменията.

За хранителния сектор, следвайкиСпоразумение от 21 януари 2020 г. (публикувано в ОВ от 14 ноември 2020 г.), OCAPIAT ви предоставя интерактивно ръководство за да се ориентирате:

в новото картографиране на 208 професионални сертификати, отговарящи на условията за Pro-A. по 2 критерия: ФУНКЦИЯТА във фирмата (производство, поддръжка, HR ...) и ПРОФЕСИЯТА, извършена от служителя.

За да научите повече за Pro A, ви каним да се консултирате с нашия съответния раздел с лист за представяне на устройство