Научете се да започнете разговор на чужд език е един от основните елементи на речника. Има много изрази, за да сте сигурни, че сте разбрани, разбирате и участвате в дискусия с другия човек. „Не разбирам“, „можеш ли да го повториш“ или дори „как го наричаш“ са много прости изрази за научаване, които въпреки това ще ви помогнат да изразите себе си на английски, немски, испански, италиански и бразилски португалски.

Защо и как да започнем разговор на чужд език?

Увереността, че сте добре разбрани от вашия събеседник, е основата за водене и започнете разговор на чужд език. Докато пътувате в чужда държава, където не владеете добре езика, познаването на този речник може да бъде наистина животоспасяващо в много ситуации. Знаейки как да кажеш „можеш ли да го повториш?“, „Как се нарича това?“ или „разбираш ли ме?“ наистина може да ви помогне да изясните ситуациите с другия човек и да направите себе си разбран.

Разбира се, знам как да започнем разговор не е достатъчно, за да се чувствате удобно във всички ситуации. Така че, за да научите повече речник, да подобрите или подобрите уменията си по чужд език, нищо подобно на практикуването с помощта на приложение.