Докато работата от разстояние трябва да се обобщава, когато е възможно, по време на задържането, много служители се чудят дали имат право на това ваучери за храна. „При прилагане на общия принцип за равно третиране на служителите, работещите на разстояние, работещи на разстояние, се възползват от същите законови и договорни права и предимства като тези, приложими за служители в сравнима ситуация, работещи в помещенията на компанията“, припомня Министерството на труда в често задаваните въпроси, посветени на работата от разстояние. Това правило също се припомня Член L. 1222-9 от Кодекса на труда.

Веднага след като служителите, извършващи своята дейност в помещенията на компанията, се възползват от ваучери за храна, телеработниците също трябва да ги получат, ако условията им на труд са еквивалентни.

Работният ден трябва да бъде прекъснат от почивка за хранене

И в двата случая правилото е едно и също: „Служителят може да получи само един ваучер за хранене, включен в ежедневния му работен график“ (член R. 3262-7 от Кодекса на труда). Телеработниците ще получат по един билет за хранене на телеработен ден, веднага щом работният им ден обхване „2 смени, пресечени с почивка, запазена за вземане на