Двуфакторната автентификация (2FA) става все по-популярен заместител на традиционните методи за удостоверяване, базирани предимно на пароли. Въпреки че този втори фактор може да приеме няколко форми, алиансът FIDO стандартизира протокола U2F (Universal Second Factor), като внесе специален токен като фактор.

Тази статия обсъжда сигурността на тези токени по отношение на тяхната среда на използване, ограниченията на спецификациите, както и състоянието на техниката на решенията, предоставени от отворен код и индустрията. Подробно е представена PoC, внедряваща подобрения на сигурността, полезни в чувствителни контексти. Той е базиран на платформата WooKey с отворен код и отворен хардуер, осигуряваща защита в дълбочина срещу различни модели на атакуващи.

Научете повече за Уебсайт на SSTIC.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Открийте Google Analytics и го използвайте ефективно