От колекцията до преразпределението, новият мини-сайт " за какво се използват социалните вноски? »Кани ви да откриете финансирането на социалната защита чрез 3 въпроса:

Отговорите са много кратки.

По този начин мини-сайтът показва, че работодатели, индивидуални работодатели, служители и самостоятелно заети работници допринасят за URSSAF (или MSA, ако попадат в схемата за социална защита в селското стопанство). Социалният модел се финансира от социални вноски:

22% от заплатата за вноски на служителите; 45% от заплатата за вноски на работодателя.

Като работодател вие плащате вноски на работодателя и служителите към URSSAF.

Сайтът уточнява, че URSSAF преразпределя събраните вноски в повече от 900 организации.

Те финансират социалната защита, която защитава хората по-специално в случай на заболяване, майчинство, трудова злополука, безработица, пенсиониране.

Припомнени са и различните мисии на URSSAF, по-специално съпътстването и подкрепата на компании в затруднение (коригиране на сроковете за плащане).

URSSAF също е там, за да гарантира устойчивостта на нашата система за защита. И това преминава през проверка и контрол, както и борбата срещу измамите, скритата работа.

А ла перка