ASAP zakon: trajanje i obnavljanje sporazuma o podjeli dobiti (član 121)

Zakon zadržava mogućnost zaključivanja sporazuma o podjeli dobiti za period kraći od 3 godine. Minimalno trajanje sporazuma o podjeli dobiti sada je godinu dana.

Do sada je ovaj smanjeni period bio moguć samo za kompanije sa manje od 11 zaposlenih i pod određenim uslovima.
Ovo je takođe odobreno 2020. godine na privremenoj osnovi kako bi se olakšalo odobravanje bonusa za kupovnu moć, ali ta je mogućnost prestala 31. avgusta 2020.

Izmijenjeno je i trajanje prešutne obnove. To više neće biti 3 godine, već period jednak početnom roku sporazuma.

ASAP zakon: nova pravila za ugovore o štednji zaposlenih zaključeni na nivou podružnice (član 118)

Jednogodišnje produženje vremena predviđenog za podružnice za pregovore

Već nekoliko godina razni zakoni planiraju da podružnice obavežu na pregovore o štednji zaposlenih, ali svaki put se rok pomiče unazad. Ponovite se sa ASAP zakonom koji odgađa rok određen zakonom PACTE za godinu dana.

Stoga zakon odlaže krajnji rok za podružnice sa 31. decembra 2020. na 31. decembar 2021. godine

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  BIG - Uvod u bioinformatiku i genomsku medicinu