Ova obuka je namijenjena svim ljudima koji žele živjeti u Francuskoj, ili su se tek doselili, a žele naučiti više o uređenju i funkcionisanju naše zemlje.

Sa Annom i Rayanom otkrit ćete prve korake koje trebate poduzeti tokom vaše instalacije (kako otvoriti bankovni račun? Kako upisati dijete u školu?, ...), razne javne usluge i njihovu korisnost, te praktične reference na to. živite u Francuskoj (kako se snaći, koje korake poduzeti da biste pronašli posao?...).

Ova formacija u sedam poglavlja dure 3 sati u nizovima od nekoliko minuta koje možete vidjeti i pregledati vlastitim tempom i prema vašim potrebama.

Sastoji se od niza video zapisa i interaktivnih aktivnosti. Uz kvizove koji se nude tokom kursa, možete procijeniti stečeno znanje. Vaši rezultati nisu sačuvani na platformi.