CRPE (ugovor o profesionalnoj prekvalifikaciji u kompaniji) je praktična obuka s tutorima koja se može dopuniti stručnim usavršavanjem i na kraju koje zaposlenik ne samo da stječe nove vještine, već i iskustvo nove profesije.

Postavlja se na kraju prekida rada i formalizira se u obliku ugovora zaključenog između zaposlenog, poslodavca i fonda primarnog zdravstvenog osiguranja (ili fonda opšteg socijalnog osiguranja) i izmjene ugovora o radu koju potpisuje zaposlenika.

U zavisnosti od slučaja, socijalna služba zdravstvenog osiguranja ili služba zdravlja i prevencije rada mogu koordinirati postupke sa zaposlenim, njegovim poslodavcem, liječnikom medicine rada i Cap emploi ili Comète France.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Fizička zbirka: 3- Mehanički talasi