Nadzirano ispitivanje je namijenjeno zaposlenima, uključujući invalidske penzionere sa posla, uključujući šegrte, privremene radnike i pripravnike za stručnu obuku.
Treba napomenuti da je nadgledano ispitivanje otvoreno i za zaposlene koji su se vratili na rad sa nepunim radnim vremenom iz terapijskih razloga ili na prilagođeni ili skraćeno radno vrijeme.