Što se tiče troškova obrazovanja, zaposleni mobiliše prava koja su registrovana na njegovom ličnom računu obuke (CPF) kako bi mogao finansirati svoj kurs obuke. On također može imati koristi od dodatnog finansiranja koje Transitions Pro-u plaćaju finansijeri ovlašteni za plaćanje na CPF-u (OPCO, poslodavac, lokalne vlasti, itd.). U tom kontekstu, Transitions Pro snosi troškove obrazovanja. Oni takođe pokrivaju pomoćne troškove koji se sastoje od troškova prevoza, obroka i smeštaja, pod određenim uslovima. Zaposlenici koji su stekli bodove na računu za profesionalnu prevenciju (C2P), mogu koristiti ove bodove za dopunu računa za profesionalnu obuku. Za više informacija možete konsultovati sljedeću stranicu https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

Što se tiče naknada, Transitions Pro pokriva naknadu zaposlenika tokom njegovog kursa obuke, kao i povezane doprinose za socijalno osiguranje i zakonske i ugovorne troškove. Ovu naknadu poslodavac isplaćuje zaposlenom, prije nego što je nadoknadi nadležni Transitions Pro.
U preduzećima sa manje od 50 zaposlenih, poslodavac, na njegov zahtev, ima koristi od naknade isplaćene naknade i zakonskih i konvencionalnih doprinosa za socijalno osiguranje u vidu avansa, u