CRPE se može obaviti u kompaniji zaposlenog ili u drugoj kompaniji. U oba slučaja, implementacija CRPE-a podliježe:

Od a Konvencija potpisan od strane zaposlenog, njegovog poslodavca i fonda primarnog zdravstvenog osiguranja ili opšteg fonda socijalnog osiguranja, zavisno od slučaja;
I a dodatak ugovoru o radu potpisan od strane zaposlenog.

Sporazum prenosi primarni fond zdravstvenog osiguranja ili opšti fond socijalnog osiguranja, u zavisnosti od slučaja, na informaciju regionalnoj direkciji za privredu, zapošljavanje, rad i solidarnost (DREETS).

U ugovor o stručnoj prekvalifikaciji kompanije uključene su sljedeće informacije:

Le iznos naknade isplaćeno zaposlenom. Ova naknada ne može biti manja od naknade zaposlenog prije prestanka koji prethodi CRPE;
La dio naknade koju snosi poslodavac (ili od strane kompanije domaćina u zavisnosti od toga da li se CRPE provodi u kompaniji zaposlenog ili u drugoj kompaniji);
La dio naknade koju pokriva CPAM ili CGSS zavisno od slučaja. Kolicina