Print friendly, PDF i e-pošta

Na kraju njegovog kursa obuke, obustava ugovora radnika prestaje. Stoga se vraća na posao pod uslovima predviđenim njegovim ugovorom o radu.

U tom kontekstu, zaposleni može nastaviti da traži kompaniju za zapošljavanje u svojoj oblasti prekvalifikacije, ako nije imao koristi od posla tokom svog kursa obuke.

READ  Studenti: odaberite program rada