U početku, od 1. januara 2015., CEP je izdalo pet mreža operatora koji bi trebalo da se obrate svim korisnicima neselektivno. To su bili Pôle emploi, Apec, Missions locales, Cap emploi, kao i FONGECIF i OPACIF (Uniforma je bila Opacif i tada je pružala ovu uslugu. To danas više nije slučaj) takođe odgovoran za upravljanje provođenjem individualnog odsustva za osposobljavanje zamijenjenog od 1. januara 2020. projektima profesionalne tranzicije raspoređenim u okviru CPF-a.
Podržana zakonom o „profesionalnoj budućnosti“ od 5. septembra 2018. godine, najnovija reforma obuke prekomponovala je karte rezervirajući podršku kandidata za CEP u situaciji traženja posla za prve četiri mreže organizacija. Od sada, radni ljudi, odnosno zaposlenici, ali i samozaposleni radnici, mogu kontaktirati nove operatere odabrane putem poziva za nadmetanje koje je raspisala Francuska kompetencija, javni zavod koji osigurava regulativu. i finansiranje sistema stručnog osposobljavanja. Inače, CEP je dobio namjenska sredstva, što ranije nije bio slučaj.