da, izvještaj sastavlja mentor u saradnji sa korisnikom.
Ova ravnoteža bi trebala dozvoliti utvrditi da li je potrebno obezbijediti nove objekte ili mobilizaciju drugog PDP uređaja na primjer.

Podsjeća/precizira praktični modaliteti nadgledanog suđenja (ciljevi, datum početka i završetka, organizacija radnog vremena, da li je nadgledano ispitivanje obavljeno na početnoj ili drugoj poziciji, sektor aktivnosti, ime mentora u kompaniji i njegova pozicija, zadaci obavljena tokom perioda i zapažanja, faktori koji olakšavaju povratak na posao i faktori koji ga ograničavaju, potrebe prilagođavanja: tehnička, organizaciona, ljudska, na obuci ili drugo).

Izveštaj se šalje lekaru medicine rada kod poslodavca, socijalnoj službi zdravstvenog osiguranja i specijalizovanoj organizaciji za zapošljavanje zaduženoj za podršku i zadržavanje osoba sa invaliditetom u zapošljavanju, kao što je Cap emploi, ako postoji.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Potaknite kontinuirano poboljšanje u industriji budućnosti