ovo je kompaniju u kojoj zaposleni obavlja nadzorni test ko piše izveštaj o nesreći.
Kompanija na deklaraciji navodi status „pripravnika za stručno osposobljavanje“ i šifru rizika 85.3HA. Ovo se odnosi i na nezgode na putu na posao.