Gdje je to primjenjivo, poslodavci također moraju poštivati ​​određene rokove koji su mjerila u organizaciji socijalnog dijaloga s osobljem ili predstavnicima sindikata o pitanjima stručnog osposobljavanja u kompaniji. Stoga je uprava dužna da formalno razgovara sa Socijalno-ekonomskim komitetom (CSE) putem dvije godišnje konsultacije o strateškim usmjerenjima kompanije i njenoj socijalnoj politici *.

U nedostatku sporazuma o kompaniji ili podružnici, zakon o radu ne postavlja vremenski raspored za ove konsultacije, koji pokriva različite teme: promjene u zaposlenju, kvalifikacije, višegodišnji program obuke, naukovanje i, prije svega, razvojni plan. vještine (PDC, bivši plan treninga).

Napomena: odsustvo redovnog savjetovanja o PDC-u predstavlja krivično djelo ometanja za poslodavca na koje se predstavnici osoblja mogu pozvati, a mišljenje CSE-a ostaje savjetodavno u svim slučajevima.

 Sa svoje strane, dva radna dana prije sastanka CSE-a, izabrani članovi tela imaju mogućnost da poslodavcu pošalju pisanu napomenu u kojoj se navode njihova pitanja na koja mora biti obrazložen odgovor. U kompanijama sa najmanje 50 zaposlenih, poslodavac mora predstavnicima zaposlenih dati a

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Stvorite PROFITABILNO mrežno poslovanje pomoću IO SISTEMA