Za kompanije članice sa manje od 50 zaposlenih, Odbor direktora izglasao je nove mogućnosti za započinjanje obuke:
1. Neki finansiranje nakon zdravstvene krize dostupno od 1. jula 2020, putem zahtjeva za finansijsku pomoć (DAF) koji se unosi u područje vašeg članstva radi obuke koja će se izvoditi prije 31. decembra 2020. godine i koja spada u prioritetne teme obuke:

Prilagođavanje okoline: adaptacija prostorija, upravljanje prijemom ljudi nakon zdravstvene krize, novi regulatorni standardi itd. (Isključujući obuku u gestama barijere) Daljinski rad: organizacija rada na daljinu, upravljanje prioritetima / upravljanje vremenom u radu na daljinu, omogućavanje daljinskih sastanaka, QWL, upravljanje stresom zaposlenih, prilagođavanje profesionalnih praksi itd. Preispitivanje ljudskih resursa, upravljanje i organizacija nakon zdravstvene krize, prilagođavanje promjenama, omogućavanje udaljenih timova, zdravlje na radu, … Ponovno pokretanje aktivnosti: prilagođavanje alata upravljanja, razvijanje ekonomskog modela, financijskog podsticaja,… Postkrizna komunikacija: vanjska komunikacija u kriznim vremenima, preispitivanje veza s korisnicima i korisnicima u kontekstu post-zdravstvene krize, koristiti društvene mreže, dobro komunicirati iznutra, Digitalni alati: suradnički alati, digitalna zrelost,

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Da li se kolektivni ugovor koji predviđa naknade zarade retroaktivno odnosi na otpuštenog zaposlenika prije potpisivanja?