Moram li isplatiti odštetu zaposlenom po ugovorima na određeno vrijeme čiji se ugovorni odnosi nastavljaju nakon potpisivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme? Šta ako je industrijski sud taj koji je naredio reklasifikaciju CDD-a u CDI?

CDD: premija za nesigurnost

Kad se ugovor završi, zaposleni na ugovor na određeno vrijeme koristi odštetu zbog prestanka ugovora, poznatiju kao „odštetu za nesigurnost“. Namijenjen je kompenzaciji nesigurnosti situacije (Zakon o radu, čl. L. 1243-8).

To je jednako 10% ukupne bruto naknade isplaćene tokom ugovora. Ovaj procenat može biti ograničen na 6% ugovornom odredbom zauzvrat, posebno za privilegovani pristup stručnom osposobljavanju. Isplaćuje se na kraju ugovora, istovremeno sa zadnjom platom.

Prema članu L. 1243-8 Zakona o radu, odšteta za nesigurnost koja zaposleniku nadoknađuje situaciju u kojoj je smješten zbog ugovora na određeno vrijeme nije dospjela kada se ugovorni odnos nastavlja prema ugovoru neodređenog trajanja.

Dakle, ako se ugovor na određeno vrijeme nastavi odmah u