Postoje dvije vrste djelomičnih aktivnosti sa različitim nivoima podrške za obuku:

Djelomična aktivnost (AP): Podrška FNE zasniva se na 70% troškova obrazovanja (i više ne na 100% kao što je bio slučaj do 31.). Djelomična dugoročna aktivnost (APLD): Podrška FNE zasniva se na 10% troškova obrazovanja s gornjom granicom postavljenom na 2020 eura u prosjeku po zaposlenom godišnje (tj. 80 eura primjenom 6000%) .

U obje situacije, dodatni troškovi kao što su smještaj, ketering i troškovi prijevoza mogu se pokriti na osnovu paušalne stope od 2,00 € bez poreza (2,40 € uključujući porez) za svaki sat obuke. potvrdu o završetku bez ikakvog drugog oblika opravdanja (ovi troškovi moraju biti naznačeni prilikom zahtjeva za plaćanje).
Troškovi naknade koji se već financiraju djelomičnom aktivnošću uvijek su isključeni.

NOUVEAU : Od 1. novembra, za bilo koju obuku koja počinje prije marta 2021. godine, Uniformacija će snositi ostatak koji plaća poslodavac.

Podrška pokriva samo periode obuke završene tokom trajanja delimične aktivnosti.

U slučaju…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Šta je stručno zvanje?