Daljinski rad na preporuku liječnika medicine rada: morate li se pridržavati toga?

Pismo medicine rada preporučuje rad na daljinu zaposlenika do pandemije od Covidien-19 dolazi kraju. Moram li nužno odgovoriti povoljno i postaviti rad na daljinu? Koje su moje mogućnosti kada se suočim sa ovom medicinskom preporukom?

Medicina rada: zaštita zaposlenih

Znajte da ljekar medicine rada može, kada smatra da je to potrebno i kada je to opravdano razmatranjima koja se posebno odnose na godine ili fizičko i psihičko stanje radnika, predložiti u pisanoj formi:

  • pojedinačne mjere za opremanje, prilagođavanje ili transformaciju radne stanice;
  • aranžmani o radnom vremenu (Zakon o radu, čl. L. 4624-3).

Stoga liječnik medicine rada može u potpunosti preporučiti ugradnju telekomunikacija za zaposlenog sve dok se zdravstvena situacija vezana za Covid-19 ne popravi.

važno
Prema nacionalnom protokolu za osiguravanje zdravlja i sigurnosti zaposlenih u kompaniji u slučaju epidemije Covid-19, pribjegavanje radu na daljinu mora biti pravilo za sve aktivnosti koje to omogućavaju. Vrijeme rada na daljinu povećano je na 100% za zaposlenike koji mogu izvršavati sve svoje zadatke na daljinu.