Evropsko pravo igra sve veću ulogu u unutrašnjem radnom pravu (naročito kroz evropske direktive i sudsku praksu dvaju evropskih vrhovnih suda). Pokret se više ne može zanemariti od početka primjene Lisabonskog ugovora (1. decembar 2009.). Mediji sve češće odjekuju debate koje imaju svoje izvore u evropskom socijalnom pravu.

Poznavanje evropskog radnog prava je stoga važna dodatna vrijednost za pravnu obuku i praksu u kompanijama.

Ovaj MOOC vam omogućava da steknete bazu znanja iz evropskog radnog prava kako biste:

  • kako bi se osigurala bolja pravna sigurnost odluka kompanija
  • za sprovođenje prava kada francuski zakon nije u skladu

Nekoliko evropskih stručnjaka bacilo je posebno svjetlo na neke teme proučavane u ovom MOOC-u, kao što su zdravlje i sigurnost na radu ili evropski društveni odnosi.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Uticaj na druge