Plaćeno odsustvo: pravo

Plaćeno odsustvo u principu se mora uzimati svake godine. Više od prava, zaposlenik ima obavezu da se odmara od svog posla.

Zaposleni imaju pravo na odsustvo od 2,5 radna dana u radnom mjesecu, tj. 30 radnih dana (5 sedmica) tokom pune radne godine.

Referentni period za sticanje odsustva određen je ugovorom kompanije, a u suprotnom kolektivnim ugovorom.

U nedostatku bilo kakve ugovorne odredbe, period odobravanja predviđen je od 1. juna prethodne godine do 31. maja tekuće godine. Ovaj je period drugačiji kada je kompanija povezana sa plaćenim fondom za odmor, kao što je na primjer građevinska industrija. U ovom slučaju određen je za 1. april.

Plaćeno odsustvo: postavite potreban period

Plaćeno odsustvo koristi se u periodu koji uključuje period od 1. maja do 31. oktobra. Ova odredba je javnog reda.

Poslodavac mora preuzeti inicijativu za odsustvo, kao i redoslijed odlaska u njegovoj kompaniji.

Period za uzimanje odsustva može se odrediti ugovorom kompanije, ili ako to ne bude učinjeno, vašim kolektivnim ugovorom.

da, moguće je pregovarati o vremenu podešavanja