Otpuštanje: definicija

Postoje dva oblika otpuštanja:

disciplinsko otpuštanje; otpuštanje sa konzervatorija.

Disciplinsko otpuštanje je disciplinska kazna. Ugovor o radu se suspenduje na nekoliko dana. Zaposleni ne dolazi na posao i nije plaćen.

U takvoj situaciji otpuštanje mora sadržavati datum početka i završetka.

Zaštitno otpuštanje omogućava trenutnu suspenziju ugovora o radu do konačne sankcije, čija procedura zahtijeva određeno vrijeme.

Otpuštanje s konzervatorija praćeno disciplinskim otpuštanjem

Otpuštanje konzervatorija može rezultirati:

uzimanje lagane sankcije nakon uverljivih objašnjenja od strane zaposlenika za njegovo pogrešno ponašanje (upozorenje, itd.) ili čak bez sankcije; transformacija u disciplinsko otpuštanje (ne nužno jednakog trajanja); preuzimanje teže sankcije: disciplinski premještaj, degradiranje ili čak otkaz.

da, otpuštanje konzervatorija možete pretvoriti u disciplinsko otpuštanje.

Možete odlučiti da disciplinsko otpuštanje izreknete kao sankciju dok je zaposlenik bio smješten