Od 25. februara 2021. godine službe za zaštitu na radu imaju mogućnost vakcinacije određenih kategorija zaposlenih. U tu svrhu, Ministarstvo rada uspostavilo je protokol cijepljenja.

Kampanja vakcinacije od strane zdravstvenih službi za rad: osobe uzrasta od 50 do 64 godine sa pratećim bolestima

Ova kampanja cijepljenja odnosi se na ljude starosti od 50 do 64 godine koji prate popratne bolesti. Protokol o cijepljenju liječnika medicine rada navodi dotične patologije:

kardiovaskularne patologije: komplikovana arterijska hipertenzija (hipertenzija) (sa srčanim, bubrežnim i vaskulo-cerebralnim komplikacijama), anamneza moždanog udara, anamneza koronarne arterijske bolesti, anamneza operacija srca, srčana insuficijencija stadijum NYHA III ili IV; neuravnotežen ili komplikovan dijabetes; kronične respiratorne patologije koje se mogu dekompenzirati tijekom virusne infekcije: opstruktivna bronhopneumopatija, teška astma, plućna fibroza, sindrom apneje u snu, posebno cistična fibroza; gojaznost sa indeksom telesne mase (BMI) ≥ 30; progresivni rak koji se liječi (isključujući hormonsku terapiju); ciroza u stadijumu B najmanje po Child Pugh skoru; kongenitalna ili stečena imunosupresija; veliki sindrom srpastih ćelija ili anamneza splenektomije; bolest motornih neurona, mijastenija gravis, multipla skleroza, bolest