Ostavka se ne može pretpostaviti.

Ostavka važi samo ako zaposlenik jasno i nedvosmisleno izrazi želju za otkazom ugovora o radu.

Ostavka zaposlenika može proizaći iz jednostavne usmene izjave.

Vaš kolektivni ugovor može predvidjeti da ostavka podliježe posebnom postupku.

Iz samog ponašanja zaposlenika ne možete zaključiti da želi dati ostavku. Da bi se odlazak zaposlenika smatrao ostavkom, on je morao pokazati jasnu i nedvosmislenu želju da napusti kompaniju.

Ako nemate vijesti od zaposlenika, ovo neopravdano odsustvo ne možete protumačiti kao dokaz jasne i nedvosmislene želje za ostavkom!

non, neopravdano odsustvo i šutnja zaposlenika ne dopuštaju vam da smatrate da daje otkaz.

Morate glumiti. Prije svega, dotičnu osobu stavljate da opravda svoje odsustvo ili da se vrati na svoju radnu stanicu, istovremeno upozoravajući je da se protiv nje može poduzeti sankcija ako ne reagira.

U odsustvu reakcije, morate izvući posljedice neopravdanog odsustva i otpustiti zaposlenika ako smatrate da je ova mjera potrebna.

Ako želite razbiti ...