Moja kompanija je premašila prag od 50 zaposlenih i zato ću izračunati indeks profesionalne jednakosti. Pripadamo SIU. Postoje li posebna pravila u ovom kontekstu?

Što se tiče indeksa profesionalne ravnopravnosti i UES-a, trebalo bi izvršiti određena pojašnjenja, posebno u pogledu okvira za izračunavanje i objavljivanje rezultata.

Na nivou izračunavanja indeksa u slučaju UES

U prisustvu UES-a, priznatog kolektivnim ugovorom ili sudskom odlukom, čim se CSE konstituiše na nivou UES-a, pokazatelji se izračunavaju na nivou UES-a (Zakon o radu, čl. D. 1142-2-1).

Inače, indeks se izračunava na nivou kompanije. Nije važno postoji li nekoliko ustanova ili je poduzeće dio grupe, izračun pokazatelja ostaje na razini poduzeća.

O određivanju radne snage koja zahtijeva izračunavanje indeksa

Indeks je obvezan za 50 zaposlenih. Ako je vaša kompanija dio UES-a, ovaj se prag procjenjuje na nivou UES-a. Bez obzira na veličinu kompanija koje ga čine, radna snaga koja se uzima u obzir za izračun indeksa je ukupna radna snaga SIU-a.

O objavljivanju indeksa

Ministarstvo rada precizira

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Uz France Relance, ANSSI doprinosi jačanju sajber sigurnosti nacije