U ovom naučnom i tehničkom mišljenju ANSSI rezimira različite aspekte i izazove kvantne pretnje na trenutne kriptografske sisteme. Nakon kratkog pregleda kontekste ove prijetnje, ovaj dokument uvodi a privremeno planiranje za migraciju na postkvantnu kriptografiju, odnosno otporan na napade koje bi pojava velikih kvantnih kompjutera omogućila.

Cilj je da predviđajući ovu prijetnju uz izbjegavanje bilo kakvog nazadovanja u otpornosti na napade koji se može postići pomoću sadašnjih konvencionalnih kompjutera. Ovo obaveštenje ima za cilj da pruži smernice proizvođačima koji razvijaju bezbednosne proizvode i da opiše uticaje ove migracije na dobijanje bezbednosnih viza koje izdaje ANSSI.

Struktura dokumenta Šta je kvantni računar? Kvantna prijetnja: kakav bi bio utjecaj na trenutnu digitalnu infrastrukturu? Kvantna prijetnja: slučaj simetrične kriptografije Zašto bi kvantnu prijetnju trebalo uzeti u obzir danas? Može li kvantna distribucija ključa biti rješenje? Šta je postkvantna kriptografija? Koji su različiti post-kvantni algoritmi? Kakva je umiješanost Francuske u suočavanje s kvantnom prijetnjom? Hoće li budući NIST standardi biti dovoljno zreli