"Žrtva" je temeljna vrijednost zapadne kulture. U isto vrijeme, žrtva je dio našeg svakodnevnog života kroz medije i naše diskusije kada tragične vijesti izazovu i poremete našu sigurnost. Međutim, njegov naučni pristup je relativno noviji. Ovaj onlajn kurs poziva učesnike da stave koncept „žrtve“ u perspektivu kroz različite teorijske i naučne doprinose. Ovaj kurs predlaže, prije svega, da se prema društveno-istorijskom pristupu analiziraju konture koncepta žrtve koje definiraju percepciju koju o njoj danas imamo. Drugo, ovaj kurs se bavi različitim oblicima viktimizacije iz kriminološke i psiho-medicinsko-pravne perspektive, pitanjem psihološke traume i institucionalnim i terapijskim sredstvima za pomoć žrtvama.

Nudi detaljnu analizu koncepata i ključnih pojmova viktimologije. To je takođe prilika da se razumeju mehanizmi pomoći žrtvama koji su uspostavljeni u zemljama francuskog govornog područja (belgijskom, francuskom, švajcarskom i kanadskom).