Potpuno besplatna OpenClassrooms premium obuka

Da li ste odgovorni za informacione sisteme ili radite kao menadžer informacionih sistema u vašoj kompaniji? Da li trebate identificirati rizike za svoje informacione sisteme i razviti rješenja za njihovo uklanjanje? Na ovom kursu ćete naučiti kako izvršiti analizu rizika informacionih sistema.

Prvo ćete naučiti kako da razvijete analizu koja uzima u obzir postojeći regulatorni okvir. Tada ćete moći poduzeti korake za identifikaciju, analizu i upravljanje IT rizicima! U trećem dijelu ćete naučiti kako održavati i kontinuirano poboljšavati analizu rizika.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici→