Do kraja ovog kursa moći ćete:

  • Identificirati različite aspekte pojma teritorijalne privlačnosti,
  • Identifikujte njegove izazove,
  • Poznavati alate i poluge djelovanja.

Ovaj kurs ima za cilj da predstavi različite aspekte pojma teritorijalne privlačnosti, pitanja koja ona postavlja, kao i alate i poluge za konkretne akcije koje na njih mogu odgovoriti. Atraktivnost i teritorijalni marketing su strateške teme za teritorijalne aktere čiju profesionalizaciju želimo podržati.

Ovaj MOOC cilja profesionalce za ekonomski razvoj unutar različitih struktura: ekonomski razvoj, turizam, agencije za inovacije, agencije za urbano planiranje, klasteri konkurentnosti i tehnološki parkovi, CCI, ekonomske usluge, atraktivnost i međunarodne zajednice, konsultanti i komunikacijske agencije specijalizirane za teritorijalni marketing/atraktivnost, budućnost profesionalci u ekonomskom razvoju: EM Normandie, Univerzitet Grenoble Alpes, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, škole i instituti za urbano planiranje, itd.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →