Print friendly, PDF i e-pošta

Beneficije u naturi 2021: hrana

Učešće poslodavca u troškovima obroka je naknada u naturi koja se dodaje novčanom primanju zaposlenika. Ova prednost je u potpunosti uključena u osnovicu socijalnog doprinosa.

Da bi se utvrdila njegova količina, mora se izvršiti paušalna procjena troškova obroka.

Beneficije u naturi 2021: stanovanje

Pružanje stana zaposlenom predstavlja naknadu u naturi ako je ta usluga besplatna ili ako plaćena stanarina ostaje niska.

Ova stambena naknada u naturi procjenjuje se na paušalnoj osnovi prema skali koja uključuje pomoćne beneficije: vodu, plin, električnu energiju, grijanje, garažu.

Procjena zavisi kako od bruto zarade zaposlenika tako i od broja soba u smještaju.

Upravo su ažurirane nove ljestvice za hranu i stanovanje u naturi za 2021. godinu.

Pogodnosti u naturi: direktori kompanija

Paušalna procjena može se koristiti za:

manjinski i ravnopravni menadžeri SARL i SELARL; predsednici odbora direktora, generalni direktori i zamenici generalnog direktora SA i SELAFA (liberalna kompanija za vežbanje u anonimnom obliku) i generalni direktori i direktori…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  MOOC o poljoprivrednoj saradnji