Tokom vanrednog zdravstvenog stanja prošlog proljeća dnevne naknade za socijalno osiguranje isplaćivale su se bez perioda čekanja. Ali od 10. jula prestala je suspenzija perioda čekanja. Osiguranici su ponovo morali čekati tri dana u privatnom sektoru i jedan dan u državnoj službi da bi mogli imati koristi od dnevnih naknada za bolest. Samo oni koji su identifikovani kao „slučajevi kontakta“ koji su podvrgnuti mjeri izolacije nastavili su imati koristi od ukidanja perioda čekanja do 10. oktobra.

Nema perioda čekanja

Do 31. decembra osiguranici koji ne mogu dalje raditi, uključujući i daljinski, mogu imati koristi od dnevnica od prvog dana bolovanja pod uvjetom da su u nekoj od situacija sljedeće:

ranjiva osoba kojoj prijeti razvoj teškog oblika infekcije Covid-19; osoba koju je zdravstveno osiguranje identifikovalo kao „kontaktni slučaj“; roditelj djece mlađe od 16 godina ili osobe sa invaliditetom koja podliježe mjeri izolacije, deložacije ili održavanja kuće nakon zatvaranja poslovnice Dom