U trenutnom epidemiološkom kontekstu i velikom prilivu pacijenata sa teškim respiratornim oštećenjem povezanim sa SARS-CoV-2 (COVID-19), neophodno je imati alate za ubrzanu obuku u zbrinjavanju respiratorne insuficijencije kod ovih pacijenata kako bi se učiniti što više zdravstvenih radnika operativnim.

Ovo je cijela svrha ovog kursa koji ima formu "mini MOOC" koji zahtijeva maksimalno 2 sata ulaganja.

 

Podijeljen je na dva dijela: prvi je posvećen osnovama umjetne ventilacije, a drugi je posvećen specifičnostima upravljanja mogućim ili potvrđenim slučajem COVID-19.

Video snimci prvog dijela odgovaraju odabiru videa iz MOOC EIVASION-a (Innovative Teaching of Artificial Ventilation by Simulation), dostupnih u dva dijela na FUN MOOC-u:

  1. "Umjetna ventilacija: osnove"
  2. "Umjetna ventilacija: napredni nivo"

Toplo preporučujemo da prvo završite kurs "COVID-19 i kritična njega", a zatim ako još imate vremena i predmet vas zanima da se prijavite za MOOC EIVASION. Zaista, ako slijedite ovu obuku, to je zato što epidemiološka vanredna situacija zahtijeva da budete obučeni što je prije moguće.

Kao što ćete vidjeti, mnogi video zapisi se snimaju "u simulatoru" korištenjem interaktivnog snimanja više kamera. Slobodno promijenite ugao gledanja jednim klikom tokom gledanja.

 

Video zapise drugog dijela snimili su timovi iz Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) uključenih u borbu protiv COVID-19 i Société de Réanimation de Langue Française (SRLF).