Financiranje obuke s CPF-om (MonCompteFormation) bit će tako lako s ovim potpuno besplatan trening. Saznajte kako se prijaviti za obuku i financirati, ali i:

  • Na koje maksimalno ograničenje imate pravo.
  • Koliko dugo zadržavate svoja prava.
  • Kakva su vaša prava izračunato i generisano.
  • Kako se legalno registrirati i potrošiti svoja prava.
  • Kako se finansira CPF sa strole zapošljavanje.

Kratko i efikasno, znaćete tačno kako dalje kako biste finansirali obuku koja vam se sviđa. Svaka osoba koja radi ili je radila ima pravo na budžet za obuku koji je automatski kreditira moj račun za obuku na web lokaciji, što je državna inicijativa. Tamo ćete pronaći najbolju obuku. Ako ste ikada radili, onda...

READ  UX za web dizajn