Djelomična aktivnost: primjenjive stope

Danas je satnica naknade za djelomične aktivnosti prema uobičajenom zakonu postavljena na 60% bruto referentne naknade po satu, ograničena na 4,5 satnice minimalne plaće. Ova stopa iznosi 70% za kompanije u zaštićenim i srodnim sektorima, kompanije zatvorene u potpunosti ili djelomično, objekte u slivu itd.

Stopa delimične naknade štete za rad koja se isplaćuje zaposlenima utvrđena je na 70% bruto referentne naknade ograničene na 4,5 minimalne zarade do 30. aprila 2021. To čini preostalih 15% za kompanije koje zavise od režima običajnog prava a nula ostaje naplaćena za zaštićena preduzeća.

Djelomična aktivnost: 100% pokrivenost pod određenim uvjetima za 16 odjeljenja pod pojačanim nadzorom

Nakon najava premijera od 18. marta, Ministarstvo rada upravo je najavilo da će kompanije podložne otvaranju ili smještene u 16 odjela pogođenih pojačanim zdravstvenim ograničenjima, pod određenim uvjetima, moći imati koristi od nadležnosti od 100% delimične aktivnosti.

Dakle, ustanove otvorene za javnost (ERP) koje su administrativno zatvorene (trgovine itd.)