Djelomična aktivnost: naknada

U djelomičnim aktivnostima zaposlenicima plaćate satnicu koja odgovara 70% njihove bruto naknade. Od 1. januara 2021. referentna plata koja se koristi za izračunavanje dodatka ograničena je na 4,5 minimalne plaće.

Zapisati
Ako se mjera ne odloži, stopa doplatka za djelomične aktivnosti povećaće se sa 70 na 60% od 1. februara 2021. godine u općem slučaju.

Koristite paušalni dodatak koji sufinanciraju država i UNEDIC. U principu, satnica naknade za djelimične aktivnosti utvrđena je na 60% bruto satnice dotičnog zaposlenika u granici od 4,5 satnice minimalne plate. Očekuje se da će ova stopa porasti na 36% od 1. februara 2021.

Ali, ovisno o vašem sektoru djelatnosti, možda ćete imati koristi od povećane stope pokrivenosti.

To se odnosi na sektore koji su posebno pogođeni ekonomskim i finansijskim posljedicama epidemije Covid-19, posebno zbog njihove ovisnosti o javnom prijemu.

Sektori turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva imaju koristi od modulacije stope naknade za djelomične aktivnosti, ali nisu jedini. Ova lista je još jednom proširena.

Sada možemo razlikovati nekoliko situacija ...