Mehanizam za povećanje stope doplatka za djelomične aktivnosti posebno je otvoren za takozvane srodne sektore čija djelatnost ovisi o sektorima koji se odnose na turizam, hotele, restorane, sport, kulturu, prevoz ljudi, događaja i koji dožive pad prometa od najmanje 80% u periodu između 15. marta i 15. maja 2020.

Ovo smanjenje se može procijeniti:

  • bilo na osnovu prometa (prometa) zabilježenog tokom istog razdoblja prethodne godine;
  • ili, po želji poslodavca, u odnosu na prosječni mjesečni promet za 2019. godinu umanjen za 2 mjeseca.

Za kompanije nastale nakon 15. marta 2019. godine, pad prometa procjenjuje se u odnosu na prosječni mjesečni promet u periodu između datuma osnivanja preduzeća i 15. marta 2020. godine smanjen na dva mjeseca.

Neke od ovih kompanija moraju ispuniti novu obavezu. Ovo se tiče:

  • zanatska preduzeća koja moraju ostvariti najmanje 50% svog prometa prodajom svojih proizvoda ili usluga na sajmovima i izložbama;
  • profesije grafičkog dizajna, specifične izdavačke profesije, komunikacija i dizajn štandova i prolaznih prostora koji moraju ostvariti najmanje 50% svog prometa sa jednom ili više kompanija u sektoru organizacije sajmova, događaja…