Print friendly, PDF i e-pošta

Jedan od sindikata u mojoj kompaniji traži da osnujem sobu posvećenu dojenju. Koje su moje obaveze po ovom pitanju? Može li me sindikat prisiliti na takvu instalaciju?

Dojenje: odredbe Zakona o radu

Imajte na umu da, godinu dana od dana rođenja, vaša službenica koja doji svoje dijete ima jedan sat dnevno za ovu svrhu tokom radnog vremena (Zakon o radu, čl. L. 1225-30) . Ona čak ima priliku da doji svoje dijete u ustanovi. Vrijeme koje zaposleni ima na raspolaganju da doji dijete podijeljeno je u dva perioda od po trideset minuta, jedan tokom prijepodnevnog rada, drugi tokom popodneva.

Period u kome se prestaje sa radom radi dojenja utvrđuje se sporazumom između zaposlene i poslodavca. U slučaju neuspjeha dogovora, ovaj period se stavlja u sredinu svake polovine radnog dana.

Osim toga, imajte na umu da se svakom poslodavcu koji zapošljava više od 100 radnika može naložiti da instalira u svom objektu ili u blizini prostorija namijenjenih dojenju (Zakon o radu, čl. L. 1225-32) …

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Upravljanje procesima