Print friendly, PDF i e-pošta

Zakon „Profesionalna budućnost“ predviđa da poslodavci mogu plaćati doprinose i povećanja na CPF zaposlenih. Konkretno, korektivni i dodatni doprinosi predviđeni ugovorima kompanije itd.

Ma Caisse depots et consignings proširuje platformu na doprinose koje kompanije trenutno mogu dopuniti CPF iznosima koji će biti usmjereni ka projektima obuke specifičnim za potrebe kompanija i njihovih zaposlenih.

Aktivno zapošljavanje Kompanije su od 3. septembra 2020. godine mogle napraviti „aktivno“ kadroviranje, pri čemu treba napomenuti da to ne dozvoljava refundaciju niti usmjeravanje novca na određeni kurs obuke za zaposlenog. Krajem decembra 2020. godine oko 1 kompanija koristilo je ovaj sistem za 800 korisnika i ukupan iznos finansiranja od oko 4 miliona eura.

Četiri vrste zadužbina: Dobrovoljna zadužbina: da učestvuju u finansiranju projekta obuke ili da povećaju „budžet za obuku“ zaposlenih kako bi ih podstakli na obuku. Dodatna prava: za primjenu kolektivnog ugovora kojim se osigurava povoljnija hrana. Korektivna prava: platiti 3 € korektivnih prava u vezi sa profesionalnim intervjuima. Ova obaveza je primjenjiva

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Upravljajte potrebama kupaca kao zaposleni