Print friendly, PDF i e-pošta

U trenutku kada evropske institucije traže novu geopolitičku ravnotežu, kada je nekoliko sedmica u centru pažnje imenovanje predsjednika glavnih evropskih institucija, pitamo li se šta zaista znamo o tim institucijama?

U našem profesionalnom životu, kao iu privatnom, sve se više suočavamo sa takozvanim „evropskim“ pravilima.

Kako su ova pravila definisana i usvojena? Kako rade evropske institucije koje odlučuju o tome?

Ovaj MOOC ima za cilj da razjasni šta su evropske institucije, kako su rođene, kako rade, međusobne odnose i sa svakom od država članica Evropske unije, mehanizme donošenja odluka. Ali i način na koji svaki građanin i akter može uticati, direktno ili preko svojih predstavnika (zastupnici Evropskog parlamenta, vlade, društveni akteri), na sadržaj evropskih odluka, kao i na pravne lijekove koji mogu postojati.

Kao što ćemo vidjeti, evropske institucije nisu tako udaljene, birokratske ili neprozirne kao što se često prikazuje. Oni na svom nivou rade za interese koji prevazilaze nacionalne okvire.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Atraktivnost i teritorijalni marketing