Print friendly, PDF i e-pošta

Pozdrav i dobrodošli na ovaj 'Excel' kurs. Kao marljiv korisnik softverskog paketa Microsoft, predlažem da otkrijete i/ili ponovo otkrijete analizu podataka pomoću 'Excela'. Dizajnirana za svu publiku, ova analiza je zaista dostupna svima i korak po korak će vam dati samopouzdanje dok napredujete.

Želim vam veoma lepo putovanje.

Koristeći tabelu početnih podataka (dostupnu za preuzimanje), predlažem vam da u ovom kursu naučite da…:

· sletjeti projekat analize podataka (za višekratnu upotrebu u mediji za preuzimanje)

· rad sa stvarnim primjerima podataka

· suivre nekoliko koraka korak po korak4 različite tehnike)

· računati deskriptivna statistika (srednja vrijednost, medijan, max, min + funkcija 'Jedinstvena')

· poslodavac istraživačka analiza podataka u 'Excelu' (AED)

· analizirati sa naprednijim formulama (logičke funkcije)

· ostvariti kompletan sintetički izvještaj (dinamičan)

· pripremiti et utiliser Excel tabele

READ  Razvijte svoju interkulturalnu inteligenciju