Print friendly, PDF i e-pošta

Za učenike prvih i završnih razreda srednjih škola i njihove pratioce, MOOC "FAC projekat: recepti za uspjeh u ljudskim naukama" glavni cilj je otkriti realnost obuke u različitim disciplinama ljudskih nauka.

Zahvaljujući brojnim video zapisima i raznim aktivnostima, učenici će moći da se bore protiv primljenih ideja, otkriju razlike između srednje škole i fakulteta, ali i dobiju mnoge savjete za optimizaciju upisa i uspjeha na fakultetu. Priprema znači sticanje dobre prakse za uspjeh!

format

Moći ćete pratiti ovaj MOOC u svemu sloboda : savjetujemo vam da pratite planirani napredak od sesije 0 do sesije 5, ali pošto će sve sesije biti otvorene u isto vrijeme, možete napredovati svojim tempom i koristiti sve resurse, kako želite, kada želite. poželjeti to! MCQ-ovi će biti dostupni od septembra do kraja decembra. Za one koji žele da uspešno dobiju sertifikat o praćenju da bi ga koristili u aplikaciji, biće dovoljno da pribave 50% tačnih odgovora na 4 obavezna pitanja sa višestrukim odgovorom prije roka navedenog u MOOC-u.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Koncesije