Koja formula koju pruža IFOCOP najbolje odgovara vašim očekivanjima, vašim potrebama, vašim ciljevima i vašem budžetu? Pomažemo vam da jasnije vidite.

Svi kursevi koje pruža IFOCOP ispunjavaju uslove za račun za lični trening (CPF), što vam omogućava da finansirate sve ili dio troškova vašeg kursa. Za obuku se mogu mobilizirati i drugi mehanizmi finansiranja i pomoći. U IFOCOP-u smo posvećeni pružanju podrške i savjetovanja u zajedničkom određivanju najprikladnije formule prema vašem cilju (profesionalna prekvalifikacija, potvrđivanje vještina, itd.), Vašem statusu (zaposlenik, kandidat za zaposlenje, student ...), vašu ličnu situaciju, ali i sredstva koja su vam na raspolaganju.

INTENZIVNA formula

Šta je ovo ?

Formula intenzivne terapije namijenjena je zaposlenima i onima koji traže posao koji se žele prekvalificirati i dobiti priznati certifikat u svojoj oblasti. Također je posebno pogodno za ljude u situaciji viška, bilo u kontekstu Ugovora o profesionalnom osiguranju (CSP) ili dopusta za reklasifikaciju.

Koje trajanje?

Ova formula se zasniva na kombinaciji dva perioda profesionalizacije: četiri mjeseca kursa, a zatim četiri mjeseca praktične primjene u kompaniji. Obrazovanje koje omogućava da se odmah započne rad u kompaniji.

Za koja zanimanja ...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Napišite motivaciono pismo