Ovaj "mini-MOOC" je treći u nizu od pet mini-MOOC-a. Oni predstavljaju pripremu iz fizike koja vam omogućava da učvrstite svoje znanje i pripremite vas za ulazak u visoko obrazovanje.

Oblast fizike kojoj se pristupa u ovom mini-MOOC-u je oblast mehaničkih talasa. Ovo će biti prilika da preuzmete osnovne pojmove srednjoškolskog programa fizike.

Razmišljat ćete o metodologiji koja se koristi u fizici, bilo u fazi eksperimentiranja ili tokom faze modeliranja. Bavićete se i veoma važnim aktivnostima u visokom obrazovanju kao što su rešavanje „otvorenih“ problema i razvoj kompjuterskih programa na jeziku Python.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →