Prilično dobro napreduje Lamine (44), bivši recepcionar i web programer u nastajanju, koji nije zadovoljan što prije ljeta može steći diplomu, trenutno obavlja razgovore za posao kako bi odabrao u kojoj će se kompaniji baviti. o čemu, priznaje u svoj skromnosti, do nedavno nije znao ništa. Upoznajte se.

"Web razvoj je za mene bio doslovno kineski", Lamine komentariše kada su ga pitali o svojim preduslovima prilikom ulaska u ifocop kurs obuke. Danas se zabavlja, ali ne krije da je morao da izdrži da bi pratio obuku i dobio diplomu. "Suzdržite se od odustajanja", prihvatite da ne savladate sve odmah, povremeno posustajete ... ali ne predugo jer nastavni timovi "Ko nikad nije pustio" (sic), ne bih to tako čuo.

Snalažljiv, Lamine je morao braniti svoju kandidaturu i proći nekoliko testova kako bi integrirao svoju obuku za ifocop. "Odlučan sam da pratim ovaj trening, moja motivacija je pogodila, prihvaćen sam, ne bez upozorenja da će biti intenzivan", precizira on. Neće se razočarati i brzo će vratiti tempo visokih studija koje je započeo prije godinu dana.