Ovaj kurs je potpuno dvojezičan francuski/engleski
i titlovano na francuski 🇫🇷, engleski 🇬🇧, španski 🇪🇸 i japanski 🇯🇵

Pharo je čisti objektni jezik, inspirisan Smalltalkom, koji nudi jedinstveno razvojno iskustvo u stalnoj interakciji sa živim objektima. Pharo je elegantan, zabavan za programiranje i vrlo moćan. Veoma je lak za učenje i omogućava vam da razumete veoma napredne koncepte na prirodan način. Programiranjem u Pharou uronjeni ste u svijet živih objekata. Stalno mijenjate objekte koji mogu predstavljati web aplikacije, sam kod, grafiku, mrežu itd.

Pharo je također a veoma produktivno slobodno okruženje koriste kompanije za razvoj web aplikacija.

Kroz ovaj MOOCuronit ćete u životno okruženje i doživjeti novo programsko iskustvo.

Mooc počinje opcionom sekvencom, posvećenom Početnici uvesti osnove objektno orijentisanog programiranja.
Kroz Mooc, fokusiramo se na pharo web stack koji ima posebnost da menja način gradnje web aplikacije.
Takođe se vraćamo osnovne koncepte programiranja ilustrirajući kako ih Pharo koristi. Predstavljamo heuristiku i obrasce dizajna za bolje dizajniranje objekata aplikacija. Ovi koncepti su primjenjivi na bilo koji objektni jezik.

Ovaj MOOC je namijenjen ljudi sa iskustvom u programiranju, ali svako ko je motiviran također će moći pohađati kurs zahvaljujući brojnim ponuđenim resursima. Takođe može biti od interesa za nastavnici računarstva jer je Pharo dobar alat za podučavanje objektno orijentiranog programiranja i ovaj kurs je prilika da se razgovara o točkama dizajna objekata (na primjer: polimorfizam, slanje poruka, self/super, obrasci dizajna).

Ovaj MOOC također donosi novu viziju samih temelja objektnog programiranja, a to su polimorfizam i kasno uvezivanje.